top of page
Företagsförsäkringar

Varför ska ni se över era försäkringar?

Företag exponeras kontinuerligt mot allt fler risker. Förmågan att hantera dessa risker påverkar såväl den löpande verksamheten som varumärket och marknadspositionen. Oavsett bransch erbjuder Advisera försäkringslösningar där ni företagare i alla lägen kan känna er trygga med att ha en partner som står vid er sida, vare sig det handlar om förändrade försäkringsbehov eller skadehantering.

Då försäkringsbolagen inte har någon skyldighet att uppdatera er försäkring i takt med att det underliggande behovet förändras faller detta ansvar på den enskilda kunden. En direkt följd av detta blir att ofta små- och medelstora företag ofta ligger fel försäkrade och i många fall även betalar för mycket för sin befintliga försäkring. Med anledning av detta anser vi att alla företag med jämna mellanrum bör se över sitt försäkringsskydd - något som blir mycket enkelt med vår hjälp. Kalla oss försäkringsrådgivare, försäkringsförmedlare eller försäkringsmäklare - våra kunders behov har alltid högsta prioritet. Dessutom - Adviseras rådgivning är kostnadsfri.

Advisera - en stark förhandlingspart

Advisera är som fristående aktör en stark och aktiv förhandlingspart gentemot försäkringsbolaget för att få konkurrenskraftiga villkor och priser. Vi är övertygade om att ni som företagare allokerar er tid bäst genom att fortsätta lägga den på att utveckla er kärnverksamhet. Låt oss ta dialogen med försäkringsbolagen, så lovar vi att göra allt vi kan för att förbättra er försäkringslösning avseende pris & villkor.

Vår process

Information & analys

Vi analyserar er verksamhet, era risker och behov samtidigt som vi tar hänsyn till era önskemål.

 

Analysen visar vilka risker ert företag behöver försäkra samt ligger till grund för vårt förfrågningsunderlag som skickas till försäkringsbolagen.

Upphandling

Som fristående rådgivare kontaktar vi försäkringsbolagen och hämtar in villkor och priser utifrån tidigare gjord analys.

 

Vi jämför de olika försäkringsbolagens erbjudanden och går noggrant igenom samtliga villkor. Vi kontaktar aldrig befintligt försäkringsbolag utan att rådgöra med er.

Erbjudande

Vi går igenom försäkringsbolagens erbjudanden och presenterar dessa för er, varpå ni själva väljer hur ni önskar gå vidare.

 

Vi tecknar aldrig några försäkringsavtal för er räkning utan en noggrann genomgång tillsammans med er som kund. 

Besparing

Vi har som målsättning att ta fram de bästa villkoren för just er verksamhet till lägsta möjliga pris.

 

Inte sälla sänker vi kostnaderna samtidigt som vi förbättrar försäkringsvillkoren för våra kunder.

KLAGOMÅLSANSVARIG

Truls Klasén

CERTIFIERINGAR

insuresec-v31-emblem.png
SFM.png

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

ETT AXPLOCK AV VÅRA KUNDER

Adca PNG_Color-1024x426.png
cp_logotype.png
Logo2-01.png
north grade.png
Enspecta_logo.webp
mirrored-logo2-01-1-e1657722190641-300x146.png
weab.png
omnitrans.png
barnfonden_logo_small_rgb.jpeg.png
reko sushi.png
bottom of page