top of page
Digitala körjournaler för ökad effektivitet

Varför ska ert företag ha digitala körjournaler?

Minskad administration

En digital körjournal loggar och samlar de resor som görs med ett specifikt fordon. En i fordonet installerad GPS-enhet mäter automatiskt sträckan från punkt A till B, vilket förenklar administrationen både för företaget och den enskilde medarbetaren.

Manuell dokumentation och hantering är både mindre exakt och betydligt mer tids och resurs-krävande och implementation av digitala körjournaler ger således ofta stora effektivitetsvinster för till en liten kostnad. Med på köpet följer dessutom ett antal andra funktioner som kan underlätta ytterligare.

Ökad effektivitet

Då era bilar används smartare och privatkörningarna minskar sjunker ofta drivmedelskostnaden som en direkt följd, ibland med så mycket som 10-15%. Ofta blir stopp hos leverantörer och grossister färre och tiderna kan hållas bättre vilket föranleder en högre effektivitet och i förlängningen större vinster och tryggare anställningar.

Skydd mot skattesmäll

Med en körjournal genereras automatiskt den dokumentation som Skatteverket kräver och är samtidigt ett smidigt verktyg för företagets anställda. Kan du inte bevisa att du inte kört för många privata mil upptaxeras nämligen firmabilarna till att bli förmånsbilar (tjänstebilar). De som har tillgång till bilarna får då betala förmånsvärde på dessa och företaget får betala sociala avgifter på förmånsvärdet.

Med en automatiserad logg syns fordonens exakta användning och det blir enkelt för anställda att uppvisa att bilen mestadels används i tjänsten och mindre för privat bruk.

Realtidsspårning

Realtidsspårning på karta sparar tid genom att på ett ögonblick ge en snabb översyn vart företagets samtliga fordon befinner sig – vilket i sin tur underlättar både planering och administration av verksamheten. Tjänsten kan därför användas för logistik och trafikledning. Det finns även en säkerhetsaspekt om du till exempel inte får tag på en förare – men ändå vet vart fordonet befinner sig.

Säkerhetszon och stöldskydd

Ert företag kan själva markera egna säkerhetszoner på kartan och få larm via sms och e-post om det skulle vara så att en enhet passerar utanför angivna zoner. Detta går enkelt att tidsstyra samt inaktivera via ett administratörs-inlogg. Dessutom fortsätter GPS:en sända position så att fordonen kan spåras i hela Europa.

Ytterligare fördelar

  • Advisera hanterar all administration och uppsägning av befintliga avtal och tjänster

  • Vi exporterar all data från befintlig leverantör vid behov

  • Enkel plug-and-play lösning

  • En kontaktperson genom hela processen

Är er verksamhet i behov av körjournaler?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er.

bottom of page