top of page

Tillstånd och registrering

Advisera har tillstånd hos Finansinspektionen för att bedriva verksamhet inom försäkringsdistribution. För att få tillstånd att bedriva verksamheten måste Advisera och dess förmedlare uppfylla ett antal krav som ställs i de regelverk som omgärdar verksamheten. Dessa krav är i stor utsträckning inriktade på att förmedlare, samt ledningen för bolaget, har rätt utbildning och att de i övrigt är lämpade att bedriva verksamheten.

De tillståndsbolag som finns inom Advisera är:
Advisera Försäkring i Sverige AB, 559156-8091.

För att få bedriva verksamhet som försäkringsdistributör måste försäkringsdistributionsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Adviseras försäkringsdistributionsbolag är registrerade hos Bolagsverket för distribution av sakskadeförsäkring. 
För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket
Adress: 851 81 Sundsvall 
Telefon: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se 
Webbplats: www.bolagsverket.se

Tillsyn

Advisera står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), det vill säga den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm 
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se 
Webbplats: www.fi.se

bottom of page